Lidt teori bag kreativitet, pædagogik

Jeg går op i kreativitet. Professor ved DPU, Lars Geer Hammershøj mener, at det er dannende for dit barn.
Det som den kreative proces leder frem til og resultater i, er det nye og relevante produkt. Dette bliver skabt ved, at man er i stand til at se ud over sin egen verden og bryde med eksisterende tankeformer. Man skal derudover kunne skelne mellem relevante og irrelevante brud og kombinationer. Det førstnævnte kan man forstå som en overskridelses proces ­ – overskridelse af ens egen verden; det andet nævnte som en smags afgørelses proces – ­ om noget er rigtigt eller forkert.

Lars Geer Hammershøjs ide er derfor, at kreativitet kan forstås som en dannelsesproblematik, eftersom både den kreative proces og dannelsesprocessen begge konstitueres af overskridelse og smagsafgørelses processer. Derfor kan kreative processer betegnes som alment dannende for barnet. Kreativitet bliver desuden en stigende nødvendighed for fremtidens samfund, hvor økonomien er igang med at skifte til en videns-økonomi.
Vi skal altså ikke længere konkurrere med landbruget og store maskiner i lige så høj grad som førhen. Vi skal i stedet, konkurrere med vores hjerner, hvor både kreativitet og innovation er en nødvendighed, hvilket ifølge Hammershøj hænger sammen.

Legen, hvilket jeg går meget op i, er det første tegn på denne kreativitet og innovation. Man overskrider sig selv og kan “være en anden” i legen. Dermed fremmer legen barnets dannelse samtidig med, at man oplever nye måder at være sammen med andre på. Hammershøj sidesætter altså både leg, dannelse, kreativitet og innovation.

Leave a Reply